Preview Mode Links will not work in preview mode

upod

Apr 26, 2021

Velkommen til en uskadet samtale. Dette er upod.

Norges mest uskadete podkast. 

Hva betyr jeg elsker deg og sier man «jeg elsker deg» fordi man mener det eller fordi den andre sier det? Denne samtalen hadde vi mandag 15. februar. Dagen etter valentines day. Da var det fortsatt snø i marka. Gjesten har et ambvivalent...


Apr 19, 2021

Velkommen til en ureligiøs samtale. Dette er upod.

Norges mest ureligiøse podkast. 

Denne samtalen handler om å sitte i en livbåt og lure på hva man skal gjøre når man er tom for mat og derfor må spise sine kamerater. Vi snakker om også om bibelmøtet i Nikea, om hvorvidt døden er en straff for syndige...


Apr 12, 2021

Velkommen til en uperfekt samtale. Dette er upod.

Norges mest uperfekte podkast. 

I denne samtalen snakker gjesten og jeg i sjablongaktige termer om forskjellige sjatteringer av arbeiderklasse, om grupper og om enkeltindivider. Vi snakker om verdien av kunst og det privilegium det er å ha en lidenskap. Vi snakker om...


Apr 5, 2021

Velkommen til en upolitisk samtale. Dette er upod.

Norges mest upolitiske podkast. 

I denne samtalen snakker vi om den mellommenneskelige og den guddommelige kjærligheten. Vi snakker også om postordre og om fasade og om det å tvile på kjærligheten. Og om det å oppleve den reine kjærligheten. Vi diskuterer også...