Preview Mode Links will not work in preview mode

upod

May 31, 2021

Velkommen til en ukategorisk samtale. Dette er upod.

Norges mest ukategoriske podkast. 

Gjesten i denne samtalen er et menneske som nylig har mistet sin morfar og vi snakker derfor blant annet litt om hvordan man holder en begravelse i våre koronadager. Gjesten er oppvokst i en by med 4000 innbyggere i sør-Sverige og...


May 24, 2021

Velkommen til en uviss samtale. Dette er upod.

Norges mest uvisse podkast. 

Denne samtalen er en samtale om vårt forhold til døden og om dødsangst. Dødsangst kan også lede til livslyst og gjesten i denne samtalen hadde en eksistensiell krise som gjorde at hun ble ekstremt fokusert på hva hun hadde utrettet, hvor...


May 17, 2021

Velkommen til en usnufset samtale. Dette er upod.

Norges mest usnufsete podkast. 

Gjesten i denne samtalen er regissør og smaksdommer i scenekunstutvalget. Dessuten driver han Skandinavias største bokhandel for scenekunst. Vi snakker mye om kunsten og om livet og om døden i denne samtalen. Gjesten betrakter mennesker...


May 10, 2021

Velkommen til en udramatisk samtale. Dette er upod.

Norges mest udramatiske podkast. 

Denne samtalen fant sted dagen etter at en kvinne ble drept på åpen gate i Oslo og gjesten og jeg snakker om livet og om hvordan livet veldig brått kan endre seg. Døden er et kraftig omdreiningspunkt både i det virkelige livet og...


May 3, 2021

Velkommen til en utsiktsfull samtale. Dette er upod.

Norges mest utsiktsfulle podkast. 

Denne samtalen hadde vi ifjor høst og gjesten og jeg snakker om hvordan koronaopandemien er perfekt for Norge og at vi nok en gang trekker gullkortet. Vi snakker også om hip hop i Guatemala, Helgelandskysten, Tump og...