Preview Mode Links will not work in preview mode

upod

Jul 26, 2021

Velkommen til en uflog samtale. Dette er upod.

Norges mest ufloge podkast. 

Denne samtalen handler om forskjellen på å skape scenografi og å skrive bøker, men den handler også om hvordan en tekstmelding på nynorsk kan igangsette melodier og historier. Med denne episoden ble upod plutselig en bokpodkast. Noe som er...


Jul 19, 2021

Velkommen til en usløsende samtale. Dette er upod.

Norges mest usløsende podkast. 

Gjesten i denne samtalen hevder han ikke har noe å bringe til torgs, men etter å ha snakket litt om hvordan det opplevdes da kong Olav døde, litt om Scandinavian Star og litt om Kuwait krigen begynner vi å snakke om scenekunst og...


Jul 12, 2021

Velkommen til en urevolusjonær samtale. Dette er upod.

Norges mest urevolusjonære podkast. 

Denne samtalen handler vårt forhold til kunst. Gjesten snakker om kunstens plass både nå og i oppveksten, og hva kunsten kan gjøre med oss. Vi snakker også om kategorier og om vi i dag er på vei i en virkelighet der vi...


Jul 5, 2021

Velkommen til en ufamiliær samtale. Dette er upod.

Norges mest ufamiliære podkast. 

Denne samtalen handler om hvordan et menneske kan peke seg ut som det eneste rette og om hva som gjør oss forelsket. Vi snakker om ulike typer familier og hvordan kjønn egentlig spiller en rolle i oppveksten og om hvordan to...