Preview Mode Links will not work in preview mode

upod

Aug 30, 2021

Velkommen til en ukunstfaglig samtale. Dette er upod. 

Norges mest ukunstfaglige podkast. 

I denne samtalen snakker vi om hvor vanskelig det noen ganger kan være å sette ord på kunsten. På tross av et velutviklet begrepsapparat er det ikke alltid lett å være konkret og kunstfaglig når en snakker om et kunstverk....


Aug 23, 2021

Velkommen til en ugammel samtale. Dette er upod.

Norges mest ugammel podkast. 

Samtalen handler om å kjenne at man ikke er ung lengre og å kjenne redsel for å bli gammel. Som mange av upodsamtalene er også denne samtalen veldig åpen i begynnelsen. Vi snakker om det å lure på hvorvidt en ligger litt etter skjema...


Aug 16, 2021

Velkommen til en uensporet samtale. Dette er upod.

Norges mest uensporede podkast. 

Denne samtalen handler om musikk og geiter. Gjesten og jeg snakker om babyers forhold til musikk og om mannlige stemmer. Vi snakker om effekten mannlige stemmer har på babyer og litt om hvordan voksne overfører sine bekymringer på...


Aug 9, 2021

Velkommen til en ukantet samtale. Dette er upod.

Norges mest ukantete podkast. 

Det er ikke alltid så lett å stå støtt i livet, og denne samtalen handler kort sagt om at alt henger sammen med alt. Jeg ble selv veldig trigget av det gjesten snakker om når han snakker om sammenheng i livet. Vi snakker også om...


Aug 2, 2021

Velkommen til en ufalsk samtale. Dette er upod.

Norges mest ufalske podkast. 

Denne samtalen er en samtale der to cis-menn diskuterer et begrep som tilhører en annen tid. Vi forsøker å forstå hva slags rolle kjærligheten kan spille, hva den kan romme og hva kjærligheten egentlig betyr for oss. Vi snakker også om...