Preview Mode Links will not work in preview mode

upod

Sep 26, 2021

Velkommen til en umandig samtale. Dette er upod. 

Norges mest umandige podkast.

Gjesten er et menneske som har reflektert en del over egen adferd. Han elsker folk og føler en sterk kjærlighet til mennesker og situasjoner. Han kan imidlertid også hate folk intenst. Kjærlighet og hat er betydningsfulle ytterpunkter i...


Sep 20, 2021

Velkommen til en uintelligent samtale. Dette er upod.

Norges mest uintelligente podkast. 

Denne samtalen handler om hvordan man forholder seg til ulike typer liv og hvordan vi ser på naturen som et annet type liv enn det liv vi selv lever som mennesker. Gjesten og jeg snakker om trær og om hvordan trærne samarbeider....


Sep 13, 2021

Velkommen til en uforutsigbar samtale. Dette er upod.

Norges mest uforutsigbare podkast. 

Har alle krav på å oppleve kjærlighet? Denne samtalen handler om ekteskapet og om paddelboarding. Gjesten er glad i brettspill og innledningsvis snakker vi både om spillet The Crew og om gaming på Switch. Gjesten er nygift og...


Sep 6, 2021

Velkommen til en utrent samtale. Dette er upod.

Norges mest utrente podkast. 

Denne samtalen handler om at livet går. Gjesten og jeg snakker om hvordan det vil være å nærme seg pensjonsalderen og hvordan tilværelsen for kunstnere som har jobbet lenge fortoner seg når de ikke lengre får støtte fra Kulturrådet....