Preview Mode Links will not work in preview mode

upod

Oct 25, 2021

Velkommen til en uidentifisert samtale. Dette er upod.

Norges mest uidentifiserte podkast.

I denne episoden snakker jeg med en gjest som skulle ønske hen ble introdusert ved fult navn, bosted og sleksttavle. Vi snakker om betydningen av å vite identiteten til den som snakker og om forskjellen på en karakterdrevet og...


Oct 18, 2021

Velkommen til en uoppdragen samtale. Dette er upod.

Norges mest uoppdragne podkast. 

Samfunnet vårt er på mange måter lagt opp til at vi skal leve i tosomhet og ikke i ensomhet. I denne episoden snakker vi om verdien av å ha en kjærlighet til seg selv. Gjesten og jeg snakker sammen om kjærlighetens rolle i livene...


Oct 11, 2021

Velkommen til en uspirituell samtale. Dette er upod.

Norges mest uspirituelle podkast. 

Gjesten i denne ukens samtale liker det best når ting står der de skal stå. Kortet hun trekker og samtalens tema er overraskende relevant for oss begge. Vi snakker om det uforutsette og hvordan det oppleves når ting plutselig...


Oct 4, 2021

Velkommen til en uprofessoral samtale. Dette er upod.

Norges mest uprofessorale podkast. 

Vi forsøker i denne samtalen å sette ord på kunst og kunstnerisk praksis. Hvem er det som bestemmer hva det er man kunstnerisk kan behandle? Vi snakker i denne episoden om kunstneryrket som profesjon, og om det å male hender,...