Preview Mode Links will not work in preview mode

upod

Mar 22, 2022

Det er mulig å rettferdiggjøre sin egen posisjon ved å ødelegge en annens posisjon. Det er mange ideer rundt hva som betegner det vi opplever som kunst. Velkommen til en uplanlagt samtale. 

Denne samtalen handler om ulike ideologier og retninger. Og om hvorvidt kunsten målbærer en ensartet ide. Må man kjenne...