Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Jan 12, 2021

Velkommen til en uinstrumentell samtale. 

Dette er upod. Norges mest uinstrumentelle podkast.

Denne samtalen springer i mange retninger. Den springer også gjennom mange stillheter. Vi snakker om det å skulle velge noen å leve hele livet med og om det å sove på det. Underveis i samtalen snakker vi også om hvordan det å la emosjonene styre noen ganger kan lede til at man kan komme til å bruke overmakt og press. Denne samtalen springer som sagt i mange retninger. Dette trengte jeg. Jeg trengte litt mindre retning i livet mitt.

Musikken er komponert av Martin Rane Bauck

Grafikken er formgitt av Are Kleivan

Mitt navn er Jarl Flaaten Bjørk 

Og nå gjør vi oss klar til å synke sakte ned i upod.