Preview Mode Links will not work in preview mode

upod

Jul 5, 2021

Velkommen til en ufamiliær samtale. Dette er upod.

Norges mest ufamiliære podkast. 

Denne samtalen handler om hvordan et menneske kan peke seg ut som det eneste rette og om hva som gjør oss forelsket. Vi snakker om ulike typer familier og hvordan kjønn egentlig spiller en rolle i oppveksten og om hvordan to...


Feb 9, 2021

Velkommen til en uselvsikker samtale. Dette er upod.
Norges mest uselvsikre podkast.

I denne samtalen snakker gjesten og jeg om ulike typer relasjoner og om det å føle seg ønsket og elsket, og om det om det å ikke føles seg ønsket. Vi ønsket oss som ungdom begge kjæreste og opplevde begge angsten for at man ikke...