Preview Mode Links will not work in preview mode

upod

Aug 1, 2022

Denne samtalen handler om forholdet mellom emosjoner og kunst. Vi snakker om hvordan all kunst kan tolkes utifra et emosjonelt perspektiv og om at hvorvidt et kunstverk er emosjonelt eller ikke handler mer om hvilket perpektiv man velger seg enn om kunstverket i seg selv. Vi snakker også om tegning som kommunikasjon og...


Jul 5, 2022

Det fineste med kunsten er at man bli beveget. Det kan være en tone eller en obo som spiller. Denne samtalen er en klangfull samtale der vi snakker om hva som berører oss i kunsten. Vi snakker forsåvidt også om fotball og om improvisasjon. Vi snakker om hvor viktig det er å glede seg over at vi kan leke hver dag og...


Mar 22, 2022

Det er mulig å rettferdiggjøre sin egen posisjon ved å ødelegge en annens posisjon. Det er mange ideer rundt hva som betegner det vi opplever som kunst. Velkommen til en uplanlagt samtale. 

Denne samtalen handler om ulike ideologier og retninger. Og om hvorvidt kunsten målbærer en ensartet ide. Må man kjenne...


Apr 12, 2021

Velkommen til en uperfekt samtale. Dette er upod.

Norges mest uperfekte podkast. 

I denne samtalen snakker gjesten og jeg i sjablongaktige termer om forskjellige sjatteringer av arbeiderklasse, om grupper og om enkeltindivider. Vi snakker om verdien av kunst og det privilegium det er å ha en lidenskap. Vi snakker om...


Mar 16, 2021

Velkommen til en umiddelbar samtale. Dette er upod.

Norges mest umiddelbare podkast. 

I denne samtalen snakker gjesten og jeg om det å lytte til hverandre, om diagnoser og om hulemalerier. Vi er egentlig ganske like på mange måter. Vi snakker også om hvor såre og krenka vi kan bli og om det å studere i voksen...