Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Nov 23, 2021

I denne samtalen snakker vi om hvordan det er å oppleve å endelig bli forstått og hvordan det er når noen hermer din dialekt. Vi snakker om å være på ferie i Ungarn, det å gå med garden oppe og om det å miste sin mormor. Gjesten var som nyutdannet skuespiller for første gang i livet i en tilværelse der hen følte seg usikker på alt. Man føler seg usikker på om man får jobb. Man føler seg usikker på om man er god nok. Man føler seg usikker på hva man skal gjøre for å navigere i teaterbransjen. Man har vokst opp i trygge forhold og har aldri opplevd denne typen usikker før. Man kjenner seg redd, og denne situasjonen gjorde noe med denne ukens gjest. Noe som gjorde at hen valgte å gå til legen for å be om hjelp til å finne ut av det.