Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Apr 11, 2022

Denne samtalen handler om makt, musikk og politikk. Og også litt om det å vokse opp i en familie som har et forhold til kunst. Vi snakker om det å spille gitar og om det å utøve musikk. Gjesten sammenligner det å lytte til musikk med det å lage musikk. Kommer man nærmere sangen jo bedre man klarer å spille den? Vi snakker også om hva det vil si og vokse opp i ulike miljø og hva det vil si hvilket miljø man blir født inn i. Vi snakker om makt og om forskjellen på makt og innflytelse. Kan enkelte maktmennesker komme til å miste innsikt i hvordan det oppleves å være i skoene til dem de utøver makt over? Vi snakker om substansen i begrepet «vanlige folk» og hvorvidt den politiske klassen er vanlige folk. Avslutningsvis snakker vi om krigen. Går det an å se på krigen i Ukraina som en politisk handling?