Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Jun 14, 2021

Velkommen til en urettslig samtale. Dette er upod.

Norges mest urettslige podkast. 

Denne samtalen handler om hvor tilfeldig livets mange veier kan være og om hvordan gjesten i denne samtalen har valgt en retning i livet, som han etterpå har funnet seg godt til rette med, men kanskje ikke helt uten tvil. Vi snakker om betydningen av å fortelle historier og om hvor tilsynelatende tilfeldige veivalg i livet kan være, men også om hvordan fortellingen rundt disse veivalgene blir vel så viktig som valgene i seg selv. Gjesten er advokat og vi snakker om jus og om hvordan en fremforhandlet løsning ofte kan være til det beste for begge parter.

Musikken er komponert av Martin Rane Bauck

Grafikken er formgitt av Are Kleivan

Mitt navn er Jarl Flaaten Bjørk 

Og nå gjør vi oss klar til å synke sakte ned i upod.