Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Aug 29, 2022

Denne samtalen handler om døden og om hvorvidt menn er mer aggressive enn kvinner. Mens enkelte menn jobber hardt for å styre sin impulsivitet og aggresjon jobber gjesten aktivt med å bli mindre passiv og mer aggressiv. Vi snakker om hvordan det var å være mann i oppveksten og hvorvidt gjesten gjenkjente seg i det å være mann. Vi sakker om menn og kvinner og hva som eventuelt måtte være stereotypt for menn og hva som måtte være stereotypt for kvinner når det gjelder aggresjon, det å søke fremover og det å se seg tilbake. Vi snakker også om hvordan døden for enkelte kan virke frigjørende. Døden kan være å legge noe bak seg. Å lukke et kapittel. Døden er den ultimate resignasjon. En trigger warning: i denne samtalen snakker vi om menn og selvmord. Vi snakker om aggresjon og arroganse, men også om et ønske om å utvikle seg og å stå opp for seg selv. Vi kommer vi inn på mange temaer rundt det å leve og ville dø. Vi snakker om sensitivitet i samfunnet og i litteraturen. Vi snakker om å være del av et parforhold og om det å skulle kjøre 2 timer for å hente barn i barnehagen.