Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Sep 26, 2022

Denne samtalen handler om å ta stilling. Må vi alltid ta stilling? Er vi nødt til å være enten for eller imot? Vi snakker om ulike posisjoner i kunstfeltet, koronanedstengningen og litt om hvordan ting fortoner seg på ishockeybanen. Gjesten i denne episoden er skuespiller, men opplevde koronatiden som krevende på grunn av helt reell frykt for at en i nær familie skulle dø. Vi snakker også litt om fotball, før vi kommer inn på Morten Tråviks hyperteater Sløserikommisjonen og ulike posisjoner i kunstfeltet. Det har vært en krevende tid for mange skapende og utøvende kunstnere i det frie scenekunstfeltet, både under korona og med sløseridebatten. Vi forsøker å snakke om dette uten å måtte ta stilling. Vi snakker om hvorvidt det er mulig å ikke ta stilling og om hvorvidt vi er nødt til å enten være for eller i mot Morten Tråvik. Debatten rundt Sløserikommisjonen har ledet til kraftige motpoler i scenekunstfeltet. Vi snakker om hvordan debatten på mange også har virket til dels ekskluderende, og for enkelte vanskelig å delta i. Avslutningsvis snakker vi om posisjoner i hockey og hva det betyr når en ishockeyspiller er på kontoret.