Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Oct 4, 2021

Velkommen til en uprofessoral samtale. Dette er upod.

Norges mest uprofessorale podkast. 

Vi forsøker i denne samtalen å sette ord på kunst og kunstnerisk praksis. Hvem er det som bestemmer hva det er man kunstnerisk kan behandle? Vi snakker i denne episoden om kunstneryrket som profesjon, og om det å male hender, det å male med rumpa og det å male med menstruasjon. Kunsten er ikke som alt det andre, og noe av poenget med kunsten er at kunsten står på utsiden av samfunnet. Vi snakker om betydningen av kunstutdanning og om hvordan kunstbegrepet har utviklet seg. Vi snakker om makt, definisjonsmakt og diskusjoner og posisjoner. Hvilken rolle skal kunsten ha? Er kunstens rolle endret etter Donald Trump og fake news? Avslutningsvis snakker vi også om kritikerens rolle og hvorvidt kritikeren står på innsiden eller utsiden av scenekunsten.

Musikken er komponert av Martin Rane Bauck

Grafikken er formgitt av Are Kleivan

Mitt navn er Jarl Flaaten Bjørk 

Og nå gjør vi oss klar til å synke sakte ned i upod.