Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Nov 8, 2022

De fleste er glad i en eller annen form for kunst, enten det er musikk, billedkunst eller teater. Selv neandertalerne malte på veggene. Denne samtalen handler om kunstens plass i samfunnet. Vi snakker om hvorvidt kunsten må være eksklusiv for å være kunst eller om kunsten må oppfylle en funksjon. Arbeidersanger er kunst- og kulturuttrykk som kan stå i stor kontrast til elitens bruk av kunst. Kunst kan enten være ren nytelse, økonomisk investering eller skatteunndragelse. Å investere i kunst kan ha større avkastning enn å investere i aksjer. Vi snakker om organisering av kunstlivet og hvordan midlene til kunst og kultur disponeres, og om kunst i et klasseperspektiv. I dag jobber lavtlønte kanskje svart eller som selvstendig næringsdrivende, og har ikke de samme mulighetene til å organisere seg i arbeidslivet. Vi snakker om lønnsnivået i kulturbransjen og om hvordan kunstnere, skuespillere og dansere ofte ikke forlanger den lønnen de har krav på. Mot slutten snakker vi også om estetiske fag og betydningen av estetiske fag for dannelsen.