Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Mar 16, 2021

Velkommen til en umiddelbar samtale. Dette er upod.

Norges mest umiddelbare podkast. 

I denne samtalen snakker gjesten og jeg om det å lytte til hverandre, om diagnoser og om hulemalerier. Vi er egentlig ganske like på mange måter. Vi snakker også om hvor såre og krenka vi kan bli og om det å studere i voksen alder. Og om estetiske fags plass i utdannelsessystemet. 

Musikken er komponert av Martin Rane Bauck

Grafikken er formgitt av Are Kleivan

Mitt navn er Jarl Flaaten Bjørk 

Og nå gjør vi oss klar til å synke sakte ned i upod.