Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Jul 5, 2022

Det fineste med kunsten er at man bli beveget. Det kan være en tone eller en obo som spiller. Denne samtalen er en klangfull samtale der vi snakker om hva som berører oss i kunsten. Vi snakker forsåvidt også om fotball og om improvisasjon. Vi snakker om hvor viktig det er å glede seg over at vi kan leke hver dag og om det å stå på scenen. Vi snakker om å ikke vite hva man skal gjøre og om å være streng eller åpen i forhold til formspråk som ikke umiddelbart appellerer. Teatret tilbyr et rom av felles opplevelse. Der man setter av opptil flere timer til å fordype seg i en scenisk hendelse og bare får lov til å være. Det er ganske unikt. Og eksklusivt. Vi snakker også litt om Martin Ødegaard og Braut Haaland og hvordan fotball på høyt nivå berører oss som kunsten gjør.

 

Musikken er komponert av Martin Rane Bauck

Grafikken er formgitt av Are Kleivan

Mitt navn er Jarl Flaaten Bjørk 

Og nå gjør vi oss klar til å synke sakte ned i upod.