Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Oct 18, 2021

Velkommen til en uoppdragen samtale. Dette er upod.

Norges mest uoppdragne podkast. 

Samfunnet vårt er på mange måter lagt opp til at vi skal leve i tosomhet og ikke i ensomhet. I denne episoden snakker vi om verdien av å ha en kjærlighet til seg selv. Gjesten og jeg snakker sammen om kjærlighetens rolle i livene våre og i samfunnet. Vi snakker om utovervendt og innadvent kjærlighet. Om seksåringens kjærlighet til sine foreldre, som gjerne er veldig utadrettet, mens kjærligheten til jobben kanskje er mer innadrettet? Vi snakker om forholdet mellom åpenhet og kjærlighet og hvordan kjærligheten kanskje forutsetter åpenhet. Kjærlighet er en følelse og vi kan ikke styre hvem vi blir forelsket i. Vi snakker om dette og om hvordan tilknytningen er en del av kjærligheten. Både til dyr, partner, barn og jobb. Avslutningsvis snakker vi om oppdragelse og hvor man bør plassere føttene på t-banen.

Musikken er komponert av Martin Rane Bauck

Grafikken er formgitt av Are Kleivan

Mitt navn er Jarl Flaaten Bjørk 

Og nå gjør vi oss klar til å synke sakte ned i upod.