Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Dec 21, 2021

Denne samtalen handler om å være innenfor eller utenfor. I bred forstand. Vi snakker om kjærlighet og om kunstens kvalitet. Vi snakker om vårt forhold til kultur. Hvilken kultur som blir anerkjent og hvilke kulturer som blir underkjent. 

Vi snakker også om det «kreative kretsløpet» og om hvordan noen av ulike bakgrunner blir forfordelt og i hvilken grad bakgrunnen din påvirker hvilken plass du blir gitt eller får i kunst- og kulturlivet. Vi snakker om de afrikanske polytrytmene og om den estetikken du finner i Sør-Amerika, Karibia og deler av USA. Denne kalles bantu. 

Vi snakker også om Bob Marley, om vestlig taktart og om den rasismen som ligger i det å anta de afrikanske rytmeformene som uttrykk for medfødt evne, snarere enn som uttrykk for teknisk ferdighet. Avslutningsvis snakker vi om rollen Kulturrådet og andre instanser spiller når det er snakk om hvilke kulturutrykk som faller innenfor støtteordningene og hvem som faller utenfor.