Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Aug 23, 2021

Velkommen til en ugammel samtale. Dette er upod.

Norges mest ugammel podkast. 

Samtalen handler om å kjenne at man ikke er ung lengre og å kjenne redsel for å bli gammel. Som mange av upodsamtalene er også denne samtalen veldig åpen i begynnelsen. Vi snakker om det å lure på hvorvidt en ligger litt etter skjema sånn med tanke på hva en har fått utrettet i livet. Hva må man gjøre for å være bra nok? Jeg forteller også litt om det å være tvilling og hva dette har å si for reaksjonsmønstre og emosjonell utvikling. Tempo i samtalen tar seg opp etter en halvtime når vi begynner å snakke om rettferdighet og det topper seg helt mot slutten med en fortelling om en paraply.

Musikken er komponert av Martin Rane Bauck

Grafikken er formgitt av Are Kleivan

Mitt navn er Jarl Flaaten Bjørk 

Og nå gjør vi oss klar til å synke sakte ned i upod.