Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Apr 5, 2021

Velkommen til en upolitisk samtale. Dette er upod.

Norges mest upolitiske podkast. 

I denne samtalen snakker vi om den mellommenneskelige og den guddommelige kjærligheten. Vi snakker også om postordre og om fasade og om det å tvile på kjærligheten. Og om det å oppleve den reine kjærligheten. Vi diskuterer også den manglende troverdigheten i at Solveig skulle sitte hjemme vente på Peer og om forskjellen på politikk og vennskap.

Musikken er komponert av Martin Rane Bauck

Grafikken er formgitt av Are Kleivan

Mitt navn er Jarl Flaaten Bjørk 

Og nå gjør vi oss klar til å synke sakte ned i upod.