Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


May 10, 2022

Alt liv kjemper for å fortsette å eksistere og denne samtalen handler om nytt liv og om alle de tankene vi gjør oss om hvordan en kan legge til rette for et godt liv. Gjesten i denne episoden er PPU-student og som mange av upod-samtalene springer også denne samtalen i mange retninger. Vi snakker om hvordan tilrettelegge for at barn gis like muligheter og hva vi som står rundt et barn i oppveksten kan bidra med. I Norge feirer vi nå 50 år med frigjøring. Vi snakker om at det er 50 år siden homofili ble lovlig i Norge. Vi snakker også om Russland, Sylvi og om at norske terrorister ofte er terrorister fra Bærum. Vi snakker om oppvekst og om idrettsstjerner som fortsatt fortsatt blir bedt om å «stå frem». Som om homofile idrettstjerner er heterofile til det motsatte er bevist i offentligheten. Gjesten har jobbet som skuespiller i Tyskland og vi snakker også om hvordan tysk teater er tilrettelagt for frilansere med årlige auditions og en mer forutsigbar kalender for ansettelser på institusjonsteatrene. Siste halvdel av samtalen handler mye om organisering av norsk teaterliv og ansettelsesforhold for skuespillere.