Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Jan 11, 2022

Velkommen til en umeditativ samtale. Med disse upod-samtalene tar det ofte litt tid før vi kommer til poenget. Så også med denne samtalen. Vi snakker om oppturer og nedturer og om hvorvidt det finnes ting vi egentlig trenger å bruke energien vår på. I denne episoden prater vi høyt om hvordan det går an å gjøre det man gjør, uten nødvendigvis å prate høyt om det. Vi snakker om How to Live your Life på YouTube og om hvorvidt det er typisk norsk å vise hensyn. Kanskje burde vi heller hatt spissere albuer? Vi snakker om hva det vil si å respektere hverandre og å gi den andre rom til å uttrykke seg. Kan man akseptere en annen kultur uten å forstå hvorfor man er forskjellig?