Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Sep 20, 2021

Velkommen til en uintelligent samtale. Dette er upod.

Norges mest uintelligente podkast. 

Denne samtalen handler om hvordan man forholder seg til ulike typer liv og hvordan vi ser på naturen som et annet type liv enn det liv vi selv lever som mennesker. Gjesten og jeg snakker om trær og om hvordan trærne samarbeider. Og om intelligens og intelligent kommunikasjon. Vi snakker også om det å skulle lide for kunsten og om det å kjempe for sin egen kunst. Vi snakker om den frie scenekunsten og hvor fri den kanskje ikke er. Vi tenker høyt om menneskelige hensyn og om hensyn i naturen og etiske grenser i kunsten.

Musikken er komponert av Martin Rane Bauck

Grafikken er formgitt av Are Kleivan

Mitt navn er Jarl Flaaten Bjørk 

Og nå gjør vi oss klar til å synke sakte ned i upod.