Preview Mode Links will not work in preview mode

upod

Feb 23, 2021

Velkommen til en unaturlig samtale. Dette er upod.  

Norges mest unaturlige podkast.

I denne episoden snakker vi om kunstens makt i koronatiden, om kunsten i det hele tatt har makt og hva kunsten kan lære oss. Gjesten og jeg snakker om at vi har et litt pussig forhold til kunsten. Vi snakker om å blir utfordret og om...


Feb 16, 2021

Welcome to an unNorwegian conversation. This is unpod. 

Norways most unNorwegian podcast.

This conversation we do in British and this conversation is an samtale om det å være et sted, men ikke helt være en del av det stedet man er en del av. We speak about how it is to be both on the outside and inside of the...


Feb 9, 2021

Velkommen til en uselvsikker samtale. Dette er upod.
Norges mest uselvsikre podkast.

I denne samtalen snakker gjesten og jeg om ulike typer relasjoner og om det å føle seg ønsket og elsket, og om det om det å ikke føles seg ønsket. Vi ønsket oss som ungdom begge kjæreste og opplevde begge angsten for at man ikke...


Feb 2, 2021

Velkommen til en utrolig samtale. Dette er upod. 

Norges mest utrolige podkast. 

Denne samtalen strekker seg tilbake til 60-tallet et sted i Midtøsten. Gjesten forteller om å bli møtt med piskeslag første skoledag og om hvordan dette preget ham gjennom hele skoletiden og resten av livet. Han forteller om forskjellen...


Feb 2, 2021

Velkommen til en uovertrukken samtale. Dette er upod.

Norges mest uovertrukne podkast

Gjesten og jeg snakker sammen om verdien av å dele et møte med noen som man deler musikksmak med. Vi snakker om Lauren Hill, John Travolta, Joni Mitchell, Elvis, Madonna, David Bowie og Russian Hardbass. Vi snakker om musikkens...