Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Feb 2, 2021

Velkommen til en utrolig samtale. Dette er upod. 

Norges mest utrolige podkast. 

Denne samtalen strekker seg tilbake til 60-tallet et sted i Midtøsten. Gjesten forteller om å bli møtt med piskeslag første skoledag og om hvordan dette preget ham gjennom hele skoletiden og resten av livet. Han forteller om forskjellen på å være et fjell og en stein og om holde psykiske traumer på innsiden. Gjesten opplever ikke, slik vi ofte gjør i Norge, kunst og kultur som to sider av samme sak. Tvert imot. Kunst og kultur er som ild og vann. Som motpoler. Som motsetningen mellom det bestående og det revolusjonære. Gjesten forteller også en fin sufi-historie om hvordan livet blir kortere om man lever det uten glede og latter.

Musikken er komponert av Martin Rane Bauck

Grafikken er formgitt av Are Kleivan

Mitt navn er Jarl Flaaten Bjørk 

Og nå gjør vi oss klar til å synke sakte ned i upod.