Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Feb 2, 2021

Velkommen til en utrolig samtale. Dette er upod. 

Norges mest utrolige podkast. 

Denne samtalen strekker seg tilbake til 60-tallet et sted i Midtøsten. Gjesten forteller om å bli møtt med piskeslag første skoledag og om hvordan dette preget ham gjennom hele skoletiden og resten av livet. Han forteller om forskjellen...


Feb 2, 2021

Velkommen til en uovertrukken samtale. Dette er upod.

Norges mest uovertrukne podkast

Gjesten og jeg snakker sammen om verdien av å dele et møte med noen som man deler musikksmak med. Vi snakker om Lauren Hill, John Travolta, Joni Mitchell, Elvis, Madonna, David Bowie og Russian Hardbass. Vi snakker om musikkens...


Jan 8, 2021

Velkommen til uredigert samtale. upod er en helt ny podkast som slippes hver tirsdag.

Det er ingen hemmelighet hvem gjesten i upod er, men et menneske er så mye mer enn sin sosiale rang og status, så da venter vi med navn og yrke til det blir relevant for samtalen. Om du ønsker å høre upod så snart upod slippes...