Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Aug 1, 2022

Denne samtalen handler om forholdet mellom emosjoner og kunst. Vi snakker om hvordan all kunst kan tolkes utifra et emosjonelt perspektiv og om at hvorvidt et kunstverk er emosjonelt eller ikke handler mer om hvilket perpektiv man velger seg enn om kunstverket i seg selv. Vi snakker også om tegning som kommunikasjon og om at tegning ikke trenger være en aktivitet man gjør på egen hånd. Gjesten gjør for tiden et prosjekt på Munchmuseet. Vi snakker sammen om dette prosjektet og også bittelitt om Edvard Munch. Vi snakker også litt om kunst som terapi og forholdet mellom kunst og publikum. Gjesten er skulptør og har tidligere jobbet med performance. Vi snakker om ulike syn på publikum innenfor teatret og innenfor billedkunsten. Vi snakker også om størrelsesforskjeller på skulpturer og hva dette har å si for kunstverkets uttrykk.