Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Sep 6, 2021

Velkommen til en utrent samtale. Dette er upod.

Norges mest utrente podkast. 

Denne samtalen handler om at livet går. Gjesten og jeg snakker om hvordan det vil være å nærme seg pensjonsalderen og hvordan tilværelsen for kunstnere som har jobbet lenge fortoner seg når de ikke lengre får støtte fra Kulturrådet. Gjesten omtaler seg selv som innvandrer og forteller i løpet av samtalen at hun overkompenserer og jobber hardt for gjøre ting riktigere enn riktig. Vi snakker om hva som gjør noe norsk og hvilken rolle jobben spiller i vårt liv. Vi snakker om det å sette på musikk hjemme og danse på kjøkkenet. Mot slutten av samtalen snakker vi om trenging, det å kjenne sin egen kropp og det å kjenne seg rusa.

Musikken er komponert av Martin Rane Bauck

Grafikken er formgitt av Are Kleivan

Mitt navn er Jarl Flaaten Bjørk 

Og nå gjør vi oss klar til å synke sakte ned i upod.