Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Oct 17, 2022

Denne samtalen handler om mening og fascinasjon. Denne samtalen handler om det å elske jobben. Vi snakker om teaterfaget og om det å åpne opp og være tilstede for hverandre. Denne samtalen er et lite avbrekk for oss om ikke greier stoppe tenke på kunsten, faget eller jobben når vi kommer hjem. Å jobbe med teater er et yrkesliv der jobben og livet sømløst glir over i hverandre. Når stopper arbeidet jeg investerer i denne karakteren? Vi snakker om hva som engasjerer oss og hva som inspirerer oss. Om det som skaper frihet i scenekunstuttrykket. Og hvorvidt det er greit å låne scenekunsuttrukk fra kolleger om vi har lyst til det. Vi snakker om hva som gir mening i livet for oss som jobber med scenekunst. Om hva det er plass til av mennesketyper i teatret. Vi snakker om øyeblikk av tilstedeværelse og øyeblikk av kontakt.