Preview Mode Links will not work in preview mode

upod


Sep 12, 2022

Første 15 minuttene av denne samtalen snakker vi om fugler. Vi snakker om kunst og om hvorvidt det bare er mennesker som kan lage kunst. Kan hva som helst være kunst og er definisjonen av kunst en personlig øvelse? For gjesten er kunsten en svært stor del av livet. Vi snakker om hvorfor det er så vanskelig for oss som jobber med kunst å håndgripe kunsten. Kan man og bør man da definere kunst? Og kan fugler lage kunst? Vi mennesker lengter alltid etter å bli forstått og kunsten kan i sin beste forstand gjøre at vi mennesker kommer nærmere hverandre. Vi snakker om penger og om hva som har verdi og om hvordan vi verdisetter gjenstander. Vi snakker også om kunstnernes evner i gamle dager opp mot kunstnernes evner i dag. Og hvordan forholder AI seg til kunst? Kan kunstig intelligens og AI kan overta kunstnerens rolle? I fortiden var kunstneren dokumentaristen. Den som kunne fange nåtiden for ettertiden. Er kunstneren egentlig så viktig lengre?